Populärt med skönhetsbehandlingar

Botox är väldigt vanligt och popuärt men vad är bra att veta om trenden egentligen?

 

 

Vilka rynkor kan egentligen behandlas med botox och andra ämnen? Med botox i växjö kan du ta bort rynkorna mellan ögonen, som är väldigt vanliga. Dessutom kan du snabbt behandla de liggande rynkorna i pannan samt de små kråkfötter som ofta uppkommer först, de runt ögonen.

 

Botox och andra skönhetsbehandlingar populärt

 

Nu har botox även blivit godkänt för pannrynkor av FDA i USA, som är en federal myndighet som står för The Food and Drug Administration. Det gör att det blir allt mer legitimerat att använda. Mer om det går det att läsa om i bland annat Mail Online. Även i Sverige är det väldigt populärt att använda fillers och botox.

 

Ingen lagreglering för dig som konsument eller patient

 

Det som är viktigt när man bestämt sig för att göra en skönhetsbehandling är att veta om att skönhetsbranschen som sådan inte har någon lagreglering, och inte heller kommer få det inom den närmsta framtiden. Dock är det så att Socialstyrelsen får i uppdrag att se över vad som kan räknas som vård, det går det att läsa mer om i Dagens Medicin. Det har gått ett och ett halvt år sedan regeringen tog emot den stora skönhetsutredningen och tanken var då att det skulle bli en lag av det hela, som bland annat skulle stärka konsumentskyddet för de som köper skönhetsbehandlingar och skärpa kraven på de som erbjuder och utför dessa behandlingar. Men utredningen fick tidigt kritik från flera instanser och många menade att ingrepp ska omfattas av hälso och sjukvårdens regelverk, inte konsumentlagstiftningen. Nu blir det alltså på Socialstyrelsens bord att redo ut vilka ingrepp som räknas som hälso- och sjukvård och vilka som inte gör det. Mer om detta går det att läsa om i Sveriges Radio:

 

I april 2014 tillsatte regeringen en utredning som skulle ge förslag på hur man kan stärka skyddet för konsumenter av skönhetsbehandlingar. Utredningen var klar i slutet av 2015. Men förslagen i utredningen fick en hel del kritik. Framför allt kring gränsdragningen mellan patient och konsument.